პარტნიორობა მიგრანტთა უფლებებისთვის
1

მოქალაქეობა

გადაზიდვის სერვისი

დოკუმენტების აპოსტილით დამოწმება/ლეგალიზაციის პროცედურები

სახელმწიფო პენსიის მიღებასთან დაკავშირებული პროცედურები

ემიგრაცია

ქორწინება/განქორწინებასთან დაკავშირებული პროცედურები

ინფორმაცია თურქეთში სამუშაო ნებართვებთან დაწესებული შეღავათების შესახებ

პირადობის მოწმობის აღებასთან დაკავშირებული პროცედურები

საბერძნეთში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის მოვლასთან დაკავშირებით დაწესებული ნებართვის აღების შესახებ ინფორმაცია

პასპორტის, სამგზავრო პასპორტის ან სამგზავრო დოკუმენტის მიღებასთან დაკავშირეებული პროცედურები

საქართველოში სოციალურ დახმარებასთან დაკავშირებული საკითხები

დეპორტაცია თურქეთიდან/საზღვარზე შემოსვლა/ჯარიმები

ორმაგი მოქალაქეობის მიღებასთან დაკავშირებული პროცედურები

© 2013 - WWW.MIGRANT.GE ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით, პროექტის „საქართველო – ინდივიდუალური დახმარება მიგრანტებს“ (G–PAM) ფარგლებში.
ვებგვერდი ფუნქციონირებს „ღია საზოგადოების ფონდების“ დახმარებით, პროექტის „საქართველო – პარტნიორობა მიგრანტთა უფლებებისთვის“ (G–PMR) ფარგლებში.
ვებგვერდს ადმინისტრირებას უწევს „სიდა“.
Created by STUDIO LEMON