პარტნიორობა მიგრანტთა უფლებებისთვის
1

კანონმდებლობა

მაჩვენე
ქვეყანა
სფერო
საქართველოს კანონი საერთაშორისო დაცვის შესახებ საქართველო სხვადასხვა 2016-12-01 ჩამოტვირთვა
ევროპის საზღვრისა და სანაპირო დაცვის რეგულაცია (EU) No. 2016/1624 ევროკავშირი საზღვრის მართვა 2016-09-14 ჩამოტვირთვა
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 404 დოკუმენტის ლეგალიზაციის წესის დამტკიცების შესახებ საქართველო დოკუმენტის ლეგალიზაცია/ აპოსტილი 2016-08-18 ჩამოტვირთვა
საქართველოს კანონი საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ საქართველო რეგულირებული მიგრაცია 2016-06-27 ჩამოტვირთვა
საქართველოს დადგენილება N 256 იმ ქვეყნების ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ, რომელთა ვიზების ან/და ბინადრობის ნებართვების მქონე უცხოელებს შეუძლიათ საქართველოში უვიზოდ შემოსვლა შესაბამისი ვადითა და პირობებით საქართველო ვიზა 2016-06-05 ჩამოტვირთვა
შენგების სასაზღვრო კოდექსი რეგულაცია (EU) 2016/399 ევროკავშირი საზღვრის მართვა 2016-03-09 ჩამოტვირთვა
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 622 საქართველოს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ საქართველო მიგრაციის პოლიტიკა 2015-12-14 ჩამოტვირთვა
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 280 საქართველოს ვიზის გაცემის, მისი მოქმედების ვადის გაგრძელებისა და მოქმედების შეწყვეტის წესის დამტკიცების თაობაზე საქართველო ვიზა 2015-06-23 ჩამოტვირთვა
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 255 იმ ქვეყნების ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ, რომელთა მოქალაქეებსაც შეუძლიათ საქართველოში უვიზოდ შემოსვლა საქართველო ვიზა 2015-06-05 ჩამოტვირთვა
საქართველოს კანონი შრომითი მიგრაციის შესახებ საქართველო რეგულირებული მიგრაცია 2015-04-01 ჩამოტვირთვა
© 2013 - WWW.MIGRANT.GE ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით, პროექტის „საქართველო – ინდივიდუალური დახმარება მიგრანტებს“ (G–PAM) ფარგლებში.
ვებგვერდი ფუნქციონირებს „ღია საზოგადოების ფონდების“ დახმარებით, პროექტის „საქართველო – პარტნიორობა მიგრანტთა უფლებებისთვის“ (G–PMR) ფარგლებში.
ვებგვერდს ადმინისტრირებას უწევს „სიდა“.
Created by STUDIO LEMON