პარტნიორობა მიგრანტთა უფლებებისთვის
1

გალერეა

საინფორმაციო კაპანია იმერეთში
დიდი ჯიხაიში
დიდი ჯიხაიში
დიდი ჯიხაიში
დიდი ჯიხაიში
დიდი ჯიხაიში
ქვიტირი
ქვიტირი
ქვიტირი
ქვიტირი
ქვიტირი
ქვიტირი
ქვედა საზანო
ქვედა საზანო
ქვედა საზანო
ქვედა საზანო
ქვედა საზანო
ქვედა საზანო
ქვედა საზანო
ქვაციხე
ქვაციხე
ქვაციხე
ქვაციხე
ქვაციხე
ქვაციხე
ქვაციხე
ქვაციხე
ქვაციხე
კუხი
კუხი
კუხი
კუხი
კუხი
ხრეითი
ხრეითი
ხრეითი
ქვემო გორა
ქვემო გორა
ქვემო გორა
ქვემო გორა
ქვემო გორა
ქვემო გორა
ქვემო გორა
ქვემო გორა
საჯავახო
საჯავახო
საჯავახო
საჯავახო
ალისუბანი
ალისუბანი
ალისუბანი
ალისუბანი
ალისუბანი
ალისუბანი
ალისუბანი
ძევრი
ძევრი
ძევრი
ძევრი
ძევრი
ძევრი
ძევრი
© 2013 - WWW.MIGRANT.GE ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით, პროექტის „საქართველო – ინდივიდუალური დახმარება მიგრანტებს“ (G–PAM) ფარგლებში.
ვებგვერდი ფუნქციონირებს „ღია საზოგადოების ფონდების“ დახმარებით, პროექტის „საქართველო – პარტნიორობა მიგრანტთა უფლებებისთვის“ (G–PMR) ფარგლებში.
ვებგვერდს ადმინისტრირებას უწევს „სიდა“.
Created by STUDIO LEMON